anhnd1

NZDUSD - Bán bắt đỉnh H4

anhnd1 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
D1 xu hướng tăng rất mạnh
H4 xu hướng tăng rất dốc đi quá xa khỏi Keltner Band khá lâu, xu hướng tăng có dấu hiệu đã mệt mỏi
TDI cắt xuống, nến HA bắt đầu đổi màu cho dấu hiệu sớm có nhịp pullback
Short giá hiện tại với mục tiêu 0.67176
TP: 60 pips
SL: 40 pips
R/R = 1/1.5
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.