URIFX

@NZDUSD => Mua vào.

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Khả năng win cao với pattern này.