GAMOFX

CHIẾN LƯỢC BÁN NZDUSD

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xin chào, tôi là GAMOFX, đây là chiến lược bán NZDUSD .
* lực tăng đã chạm OB và giảm, giá có dấu hiệu FAKEY, chiến lược bán theo backtest .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.