Marker_2019

Tuần 21/9/2020 - 25/9/2020: NZDUSD 21/9/2020

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng: Xu hướng hiện tại tăng
Lý do vào lệnh: Mô hình nêm tiếp diễn xu hướng tăng
Lệnh: Buy Stop
R/R dự kiến: 1.98
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.