OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Xu hướng: Tăng
- Vào lệnh tạo vùng demand gần nhất được hình thành từ tuần trước. Giữ lệnh hết tuần, nếu không khớp sẽ hủy
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.