FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Ngoài NZDCHF chúng ta cũng đang có 1 kèo sell NZDUSD , điểm sell như hình, có thể vào luôn, mình intraday nên chỉ đánh tới phiên Mỹ hoặc nếu không tin gì lớn thì có giữ đến TP, mọi cân nhắc TP tùy kì vọng của mỗi người nhé. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.