MyFriendFun

NZDUSD mua lên giá hiện tại

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD mua lên giá hiện tại đang rất đẹp có dấu hiệu phá đường kênh giá giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.