longelectric

canh bán cặp NU

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
1 suy nghĩ khác về cặp NU
canh bán điểm như trên chart
lưu ý : ko khuyến khích vì hàng hóa đang được hỗ trợ từ nhiều phía
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.