Kira1704

oax btc quá đẹp

Giá lên
BINANCE:OAXBTC   OAX / Bitcoin
37 lượt xem
0
1 ngày đẹp
4h very đẹp
1-30’ điểm vào đẹp best đáy 854-856 tầm 10’ nữa
tảget moon
stop 2% 840
tầm 12h trưa nay bay

Bình luận