Phamdong1969

OCEAN đã hoàn thành mô hình hai đáy

Giá lên
BINANCE:OCEANUSDT   OCEAN / TetherUS
Cặp giao dịch OCEAN/USDT đã tạo mô hình hai đáy hiện tại đang giao dịch ổn định trên vùng phá vỡ
Với vùng đáy là 0.24 - 0.26$
Vùng phá vỡ ở 0.633$
Chúng ta có thể mở vị thế càng gần 0.633 càng tốt
Mục tiêu giá là : 1.26$ - 1.37$ và 1.43$
Cắt lỗ dưới 0.54$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.