Phamdong1969

OCN\/BTC đã điều chỉnh xong

Giá lên
HUOBI:OCNBTC   None
OCN đã điều chỉnh về 0.78% của chu kỳ tăng trước ( 18/3 - 23/3 ) sức bán đạ yếu, có thể giá sẽ dừng lại ờ vùng này để tăng trưởng tiếp.
các mức cản 0.00000076 - 0.00000090
Mức hỗ trợ tại 0.00000065 và 0.00000063

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.