Phamdong1969

OCN\/BTC đã điều chỉnh xong

Giá lên
HUOBI:OCNBTC   Odyssey / Bitcoin
OCN đã điều chỉnh về 0.78% của chu kỳ tăng trước ( 18/3 - 23/3 ) sức bán đạ yếu, có thể giá sẽ dừng lại ờ vùng này để tăng trưởng tiếp.
các mức cản 0.00000076 - 0.00000090
Mức hỗ trợ tại 0.00000065 và 0.00000063