khoahuynh

10-07-2021: OGN chuẩn bị bay

BINANCE:OGNUSDT   Origin Protocol / TetherUS
Sau khi phá gãy đường trend giảm với nến có khối lượng rất lớn cho thấy xu hướng tăng đã được thiết lập. Ta kỳ vọng một cú giảm điều chỉnh về vùng Demand để buy vào với mục tiêu chốt lời là vùng Supply trước mặt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.