BINANCE:OGNUSDT   Origin Protocol / TetherUS
Mua tại phiên bùng nổ theo đà - phiên trong giai đoạn tích luỹ
Giai đoạn tăng trưởng cần 4-6 phiên D1
Chốt lời ở đầu phiên cuối của tăng trưởng - đầu của phân phối

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.