phithiendung75368

OGN/USDT - Tín hiệu mua rất đẹp

BINANCE:OGNUSDT   Origin Protocol / TetherUS
OGN đang cho 1 tín hiệu tăng trưởng rất đẹp trên khung 1D.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.