nguyenuyenii

Buy limit dầu

Giá lên
nguyenuyenii Cập nhật   
EASYMARKETS:OILUSD   WTI Crude (OIL) / US Dollar
Buy limit dầu, SL TP như hình, con này chỉ nên canh buy. ...
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
chạy được hơn 2R rồi, quản lý vốn nhé ACE
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.