Tungle111

Dầu thô Mỹ 27/04/2022: Phá vỡ down trendline, chờ dự trữ tồn kho

Giá lên
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
- Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ mua
- Phân tích ý tưởng giao dịch:
+ Điểm sáng nhất trong thị trường tài chính hôm qua có lẽ là dầu thô Mỹ, khi đồng loạt các sản phẩm tài chính khác đều bị bán tháo mạnh mẽ thì dầu thô Mỹ đã có phiên tăng ấn tượng khi tăng $3/thùng từ mức 98 lên đến 101.
+ Qua đó cũng đánh dấu dầu thô Mỹ trở lại đóng cửa trên mốc $100/thùng và đồng thời cũng phá vỡ down trendline của xu hướng giảm ngắn hạn.
+ Dự trữ dầu thô đêm nay cũng rất quan trọng với giá dầu nếu như có sự thay đổi lớn trong tồn kho.
+Về mặt kỹ thuật với phiên tăng hôm qua cũng đã phá vỡ xu hướng tăng ngắn hạn và cùng chờ đợi xem hướng đi nào tiếp theo dành cho dầu hôm nay.
- Support levels: 100 và 97
- Resistance levels: 103 và 105
Giao dịch được đóng thủ công:
chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.