Tungle111

Kỳ vọng dầu thô tiếp tục hạ nhiệt trong ngắn hạn

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
- Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ bán
- Phân tích ý tưởng:
Giá dầu thô ở phiên giao dịch thứ 6 đã pullback đến vùng $96-97/thùng và hiện đã giảm về vùng $93/thùng.
Về mặt kỹ thuật giá dầu đã hình thành xu hướng giảm ngắn hạn.
Hơn nữa khả năng rất cao trong kỳ họp tháng 8 tới của các nước OPEC+ sẽ cam kết tăng sản lượng sản xuất, kỳ vọng sẽ làm tăng nguồn cung và từ đó giá dầu sẽ có phần hạ nhiệt.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lời thôi nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.