Tungle111

Dầu thô Mỹ 21/04/2022: Liệu có hình thành được xu hướng giảm?

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
- Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ bán
- Phân tích ý tưởng:
+ Giá dầu hôm qua đã có phiên giao dịch không thay đổi đáng kể khi giá chỉ dao động xoay quanh vùng 102.x.
+ Trong phiên Âu dầu thô Mỹ đã giảm xuống vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng là $100/thùng, sau đó đã tăng lên khá mạnh trong đó có nguyên nhân đến từ việc Dự trữ dầu thô Mỹ giảm tồn kho hơn 8 triệu thùng, thúc đẩy dầu tăng sau đó tại vùng hỗ trợ 100.
+ Về mặt kỹ thuật dầu thô Mỹ vẫn chưa hình thành một xu hướng nào rõ ràng trong ngắn hạn và hiện tại đang phụ thuộc nhiều yếu tố, đặc biệt là căng thẳng gần đây ở Ukaine vẫn chưa hạ nhiệt và việc lo ngại giá dầu tăng cao sẽ dẫn đến lạm phát nhanh hơn.
- Support levels: 100 và 97
- Resistance levels: 105 và 109
Giao dịch được đóng thủ công:
không vào được vùng chờ bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.