Tungle111

Dầu thô 19/05: Giảm bất chấp Dự trữ tồn kho giảm hơn 3tr thùng

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
- Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ bán
- Phân tích ý tưởng:
Đúng như dự đoán giá dầu hôm qua đã có phiên giảm đáng kể khi giảm hơn $4/thùng từ vùng 110.6 xuống 106.5, mặc dù dự trữ dầu thô Mỹ tồn kho giảm hơn 3 triệu thùng.
Như đã nói giá dầu hiện này phần lớn phụ thuộc vào 2 yếu tố, chiến tranh quân sự tại Ukraine và quan trọng hơn hết vẫn là tình trạng đang lockdown tại các thành phố lớn của Trung Quốc đang dấy lên lo ngại chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng năng nề khiến nguồn cầu nhiên liệu cũng từ đó bị ảnh hưởng.
Về mặt kỹ thuật dầu thô Mỹ đang dần hình thành xu hướng giảm ngắn hạn và hiện đang chờ pullback để ưu tiên chiến lược bán như bài phân tích trước.
Giao dịch đang hoạt động:
dời sl về hòa
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.