Tungle111

Dầu theo dõi chờ phản ứng tại vùng giá hiện tại 92-95

Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
- Chiến lược ưu tiên: Theo dõi
- Phân tích ý tưởng:
Dầu hiện tại vẫn dao động quanh vùng giá 92-95 sau khi giảm giá hơn 10% từ mốc 102 xuống vùng 92.
Hiện giá dầu đang phản ứng tại vùng giá này và sẽ có 2 kịch bản, tích luỹ tại vùng 92-95 để bật trở lại vùng 97-99, kịch bản khác sẽ thủng hỗ trợ 92 để tiếp tục tạo đáy mới.
Việc chúng ta nên chờ đợi giá phản ứng ra sao tại vùng giá này và sau đó lên chiến lược giao dịch sau sẽ khôn ngoan hơn.
Bình luận:
vẫn lượn lờ quanh vùng 93, không theo dõi nữa, chuyển qua chiến lược chờ mua quanh vùng 90.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.