tongbang0

[OMG] - Xuất hiện mô hình Cánh bướm

BINANCE:OMGBTC   OmiseGO / Bitcoin
Dự báo sẽ đảo chiều mạnh trong 1 vài nến tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.