QuangDao

OMG có xu hướng giảm

BITTREX:OMGUSD   OMG Network
có xu hướng giảm trong vài giờ tới. mô hình đầu và các vai

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.