longkuz

OMG LONG TRADE

Giá lên
longkuz Cập nhật   
BINANCE:OMGUSDT   OmiseGO / TetherUS
Entry vùng 1.636
cắt lỗ 5%
chốt lời 40%

Sắp có sóng hồi hay sao ấy, mong cuối năm có bánh chưng. Đói quá
Bình luận:
khớp vùng mua, đã có lãi hold thôi nào
Bình luận:
OMG đang có lợi nhuận khá tốt, chốt 50% ở 1.73

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.