CongdongDaututaichinhtaman

DÀNH CHO AI HILD COIN CHUẨN BỊ MUA OMGUSDT

Giá lên
BINANCE:OMGUSDT   OmiseGO / TetherUS
OMGUSDT rơi chán rồi đã chạm vào vùng cản tháng, Mua vào lần 1-2 như hình vẽ! nếu về được vị trí mua vào 2 thì mua vào mạnh tay chút cửa có lãi vô cùng cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.