Phamdong1969

Harmony có thể có dợt phục hồi

Giá lên
BINANCE:ONEBTC   Harmony / Bitcoin
Harmony trên quãng đường giảm giá dài hạn của mình , đã bắt đầu đi ngang tích lũy
Tuy chưa có nhưng đợt tăng mạnh nhưng khả năng sẽ có một - hai sóng hồi ngắn trước khi đi vào giai đoạn tích lũy ổn đinh.