NGOCBAO_TRADER

ONT tiệm cận vùng mua đẹp cho nhịp tăng giá

Giá lên
BINANCE:ONTBTC   Ontology / Bitcoin
Mục tiêu giá:

Buy 75-76 stoploss dưới 68. Target kì vọng như hình