88 lượt xem
1
ONT/ BTC - Binance
Buy: 0.0001414 - 0.0001421
Sell: 0.0001567 - 0.0001612
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh ruỉ ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo