GameonVentures

ONT - Chuyển động số - Cập nhật sóng H1

GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:ONTBTC   Ontology / Bitcoin
ONT - Chuyển động số

- Hiệu chỉnh giảm nhẹ và tăng tiếp diễn lên tại vùng 35370, sau đó hồi giá giảm về vùng với target 28750

- Tăng tiếp diễn theo xu hướng sóng ABC với target tại với mục tiêu giá 45790 của sóng

TP: 4579

- Đảo chiều sóng giảm tiếp diễn sóng giảm chính với mục tiêu giá 8250, vùng mục tiêu giao dịch khuyến nghị có thể đạt tới 5000 sts

EP: 8250
EP khuyến nghị: 5000

*Giao dịch đặt 5% SL
** Mục tiêu giá tại sẽ cập nhật sau khi hoàn thành
*** Giao dịch có thể thay đổi tối đa 1 mức fibonacci

Chúc bạn giao dịch thành công
Like và share vì nó miễn phí nhé!

Bình luận:

Target 1 done