ProTraderNo1

L'OREAL (MÃ OR) TIẾP ĐÀ TĂNG MẠNH MẼ

Giá lên
EURONEXT:OR   L'OREAL
L'OREAL có lẽ là một trong số các công ty mà cổ phiếu phục hồi và tăng trưởng nhanh nhất châu Âu hiện tại. Cổ phiếu L'OREAL cũng nằm trong chỉ số EURO STOXX 50. Trước dịch bệnh năm 2019 đánh dấu một năm tăng trưởng nhanh nhất thập kỷ qua (7.1%) và giá trị thị trường của L'OREAL đạt kỷ lục trong năm 2019, điều đó chứng tỏ, đây là một công ty tốt, và dịch bệnh chỉ tạm thời đẩy giá cổ phiếu xuống. Điều đó có nghĩa, khi châu Âu và châu Á không chế được dịch bệnh thì cố phiếu công ty này sẽ bứt phá. Hiện tại, giá trị của L'OREAL đã phục hồi hoàn toàn so với trước dịch bệnh và phiên gần nhất đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này cho các nhà đầu tư cơ sở để tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu này, đặc biệt L'OREAL sẽ chia cổ tức ngày 3/7/2020. Với mức cổ tức khá cao 3.85 EURO/cổ phiếu và xu hướng tăng mạnh, đây thực sự là cổ phiếu đáng để sở hữu. Chiến lược thể hiện trên biểu đồ, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.