OST/BTC - Binance
Buy: 0.00000747 - 0.00000752
Sell: 0.00000802 - 0.00000813
P/s: Buy trong ngày chia vốn để vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo