XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - PALLADIUM (15.04.2021)

Giá lên
NYMEX:PA1!   Hợp đồng tương lai Paladi
Kim loại quý tăng trong hôm nay, hưởng lợi từ việc đồng USD yếu đi. Palladium hoạt động tốt nhất với mức tăng 1.5% cho đến hiện tại. Tâm lý thị trường đã được cải thiện sau bài phát biểu của Powell. Chủ tịch Fed cho rằng quyết định giảm quy mô mua trái phiếu có khả năng được đưa ra trước quyết định tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng điều kiện thắt chặt chính sách khó mà đáp ứng được trước năm 2020.

Nhìn vào khung D1, có thể thấy kim loại quý này đã phá vỡ được giới hạn trên của vùng tích lũy gần đây tại $2.670. Giá đang hướng đến mức cao nhất ở khung D1 trong năm 2021 tại $2.750 và giao dịch thấp hơn 5-6% dưới mức đỉnh ở mốc $2.870. Phạm vi tiềm năng cho cú đột phá khỏi mô hình tam giác (tháng 5 năm 2020 - tháng 3 năm 2021) ám chỉ một đà tăng trên mức $3.000.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.