BINANCE:PAXGUSDT   PAX Gold / TetherUS
PAXG sau khi lên sàn Biance đang tạo một vùng đi ngang.
Có thể thời gian tới sẽ tăng lên vùng 2000$ .
Tuy nhiên đây là một đồng coin được neo với giá vàng 1PAXG = ounce troy vàng ví thế chúng tôi sẽ không giao dịch PAXG do biến động giá PAXG sẽ biến động theo giá vàng!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.