PhanDinhThai

PAY/BTC Tỉ lệ thắng : thua 5:1

PhanDinhThai Cập nhật   
BITTREX:PAYBTC   TenX Pay Token / Bitcoin
PAYBTCl="BITTREX:PAYBTC"]BITTREX:PAYBTC Sàn Bittrex

Trên đồ thị 4h, có vẻ như PAY đã hoàn thành xong giao đoạn CORRECTION bằng mô hình zigzak 3-3-5.

Tín hiệu RSI đã sớm tạo những tín hiệu sớm cho uptrend với việc đáy sau cao hơn đáy trước.

MACD đang hình thành đường vồng cong lên, hi vọng sẽ cắt lên trong những phiên tới dự báo cho uptrend dài hạn.

Với việc đếm sóng elliott, có thể xem như sóng 1 và sóng 2 trong mô hình sóng đẩy 12345 đã đi xong, đang trong quá trình hình thành sóng 3.
Sóng 3 có vẻ như sẽ là sóng mở rộng với 5 sóng nhỏ. target của sóng 3 sẽ là 1.618 Fib của sóng 1.
Target của sóng 5 là mức hồi về 0.5 FIb của sóng giảm trước đó.

Vào giá với thời điểm hiện tại, bạn sẽ có kèo tỉ lệ thắng thua là 5 : 1 hoặc thậm chí tốt hơn nữa.

Giá hiện tại: 19.2k satoshi
Target ngắn hạn 23k satoshi (hoặc tốt hơn), Stoploss 17.8k satoshi.


Happy trading.

Bình luận:
Bình luận:
Có vẻ như PAY vẫn chưa thực sự hoàn thiện quá trình correction, down trend vẫn chưa bị phá
Bình luận:
Downtrend của PAY đang được hình thành theo mô hình mở rộng WXYXZ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.