BITTREX:PAYBTC   TenX Pay Token / Bitcoin
Pay nhìn vào ngắn hạn ta có nhịp sóng vẫn còn xuống vùng 4860 kéo dài đến ngay 14 hoặc 16. 01 mới vượt sóng lên lại