HOSE_DLY:PDR   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Về cơ bản, PDR đã hoàn thành về kế hoạch trả nợ trái phiếu của mình trong năm 2023, hoàn thành lời hứa mà Ban Lãnh Đạo đã đặt ra trong kỳ họp ĐHCĐ năm nay, yếu tố này có thể giúp cho kết quả kinh doanh của PDR sẽ cải thiện và phục hồi trở lại trong tương lai.

Còn nếu xét về yếu tố kỹ thuật, sau khoảng thời gian tích lũy quanh vùng 25.4 - 26.2 thì PDR cũng đã có 2 lần tạo đáy tại vùng này với khối lượng tích lũy giảm dần, điều này cho thấy lực Cung bán ra không còn nhiều.

Nếu xem xét giao dịch thì vùng giá hiện tại có thể xem là điểm mua hợp lý với rủi ro tương đối thấp, mục tiêu dự kiến trong ngắn hạn sẽ quanh 31.4 - 34.6.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.