Thaiteamtrader

Cặp giao dịch #PEOPLEUSDT

BINANCE:PEOPLEUSDT   PEOPLE / TetherUS
PeopleUSDT muốn đột phá sớm, đã được giao dịch trong một phạm vi tương đối hẹp, điều này cho thấy áp lực mua đang gia tăng trên thị trường.

Hiện tại, giá của #PEOPLEUSDT đang kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng , điều này rất quan trọng để thu hút thanh khoản mới cho thị trường. Nếu mức hỗ trợ này được giữ vững, nó có khả năng dẫn đến sự phá vỡ khu vực 0,0225 đô la, đây sẽ là một tín hiệu tăng giá cho thị trường.

nếu giá của #PEOPLEUSDT thực sự tạo ra một đột phá và tăng cao hơn, thì nó có thể tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mở các vị thế mua mới. Điều này là do một đột phá sẽ báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường, cho thấy rằng có thể có nhiều người mua hơn người bán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.