ninhkt54

Alts coin tiềm năng -People

BINANCE:PEOPLEUSDT   PEOPLE / TetherUS
People cơ hội và rủi ro . Vẫn đề ở chúng ta là quản lí vốn thật tốt ,chấp nhận rủi ro để kiếm lợi nhuận Vì thị trường là xác suất - nó không có 100% winrate - việc của chúng ta là nhìn thấy xác suất cao để có cơ hội chiến thắng. People meme sẽ bay cũng với doge -shiba
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.