Beetradezz

People và các hướng giá

Giá lên
BINANCE:PEOPLEUSDT   PEOPLE / TetherUS
Anh em chọn hướng nào. Mình nghĩ sẽ có nhịp hồi ngắn hạn cho people. Có thể chốt quanh mức 0.35
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.