JackyN9u63n

Cổ Phiếu PET: Giá sắp tăng cao hơn

Giá lên
HOSE:PET   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
42 lượt xem
0
Sóng điều chỉnh do quá trình chốt lời của một số nhà đầu tư đã có dấu hiệu ngưng lại, tiếp theo sẽ là sự hồi phục ngắn hạn.