tohaitrieu

PET chờ Breakout tại 9500 hoặc theo dõi tín hiệu tại 8750

HOSE:PET   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
PET đang đi rất chậm rãi và đang kiểm tra vùng 9300. Vùng này trước đó đã tạo kháng cự mạnh.

Hiện tại, PET đang xuất hiện Mô hình Evening Star sau khi đâm thủng mức kháng cự. Như vậy, chúng ta cần chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi quyết định liệu có nên lướt sóng em này không.

Với mức biến động và khối lượng giao dịch hiện tại, khó để PET bứt phá được chính vì vậy nên cần hết sức thận trọng.

Trong trường hợp Breakout 9500 thì mục tiêu sẽ là 10.2000 và 11.200

Cut lỗ toàn bộ ở 8800

Nếu không thể quay lên và Breakout 9500, sẽ phải chờ và theo dõi tại 8750.

Về tin tức cơ bản:

PET: 1.4.2019, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Tình hình ngành dầu khí đang bất ổn và kết quả kinh doanh không thực sự khả quan ảnh hưởng đến giá của PET.

Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể hi vọng trong trường hợp tổng quan nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh lên.

Chỉ số VNINDEX sau khi quay về mốc lịch sử 1000+ xuất hiện phân kỳ RSI , Mô hình Dark Cloud Cover và đảo chiều.

Hiện tại VNIndex đang hình thành trendline.Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.