VuManhVietTien

[CỔ PHIẾU] MÃ PGD TRÊN SÀN HOSE CƠ HỘI TĂNG 32%

Giá lên
HOSE:PGD   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Cổ phiếu mã PGD công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam trên sàn HOSE đang kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tại 35.963
Kỳ vọng bật ngược trở lại lên mức kháng cự tại 47.304
Mua trên entry: 35.950
Dừng lỗ stoploss: 32980
Chốt lời take profit: 40 .400 hoặc 47.250
Bình luận: Đã mua vào