ValimidShino

PHX/BTC\

BINANCE:PHXBTC   None
PHX / BTC - Binance
Buy: 0.00000340 - 0.00000344
Sell: 0.00000385 - 0.00000394
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn win kèo sớm