phamhoanganhtokens

31.12.2022 phân tích kỹ thuật Pi Network

Giá xuống
HTX:PIUSDT   PI / Tether USD
31.12.2022 phân tích kỹ thuật Pi Network
- giá tham chiếu vùng đáy : xxxxx
- giá tham chiếu vùng đỉnh : $400
- tỉ lệ vùng đỉnh / đáy : xxxxx lần

Trong trường hợp Pi đạt giá trị tham chiếu 1 Đô La
- tỉ suất lợi nhuận với 1 Đô La đầu tư vùng đáy : từ xxxxx lần - xxxxx lần
- xuất hiện tình trạng thao túng làm giá, lùa gà, bơm xả hàng v.v...

Giai đoạn đầu tư 2023 - 2032
Khuyến nghị :
- nhà đầu tư nên thận trọng giữ tiền ngoài quan sát chờ đợi tín hiệu
- vốn đầu tư : từ 1 Đô La trở lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.