XTBVietnam

💿 Platinum phục hồi sau đợt bán tháo 📈 📈

TVC:PLATINUM   CFDs latinum (US$/OZ)
Lợi nhuận trở lại thị trường kim loại quý và kim loại công nghiệp sau đợt bán tháo ngắn hạn

Platinum đang giao dịch cao hơn 3% trong ngày hôm nay sau khi thử nghiệm mức hỗ trợ quan trọng ở $1.000/ounce. Kim loại công nghiệp và bạc tăng cũng báo hiệu rằng thị trường một lần nữa đang tập trung vào triển vọng sự tăng trưởng kinh tế. Điều thú vị là lợi suất của Mỹ tăng gần đây cũng có thể hỗ trợ cho kim loại công nghiệp. Các nhà giao dịch nên nhớ rằng Joe Biden dự kiến sẽ đề xuất chi tiết về gói kinh tế của mình vào thứ Năm. Thị trường hy vọng sẽ có một gói kích thích lớn được triển khai.

Platinum là một trong những hàng hóa hoạt động tốt nhất hiện nay. Kim loại quý phục hồi sau đợt bán tháo ngắn hạn sau khi thử nghiệm mức hỗ trợ $1.000. Các đỉnh cục bộ từ năm 2015 là gần mốc $1.200 có thể là mục tiêu ngắn hạn cho Platinum. Kim loại công nghiệp cũng đang phục hồi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.