NYSE:PLNT   Planet Fitness, Inc
Tổng 5 lệnh: 4 thắng - 1 thua: % LN thắng trên 20% - % Lỗ thua dưới 10%