ChungKhoanVietMy

#PLTR - Tăng ít nhất 80% thời gian tới

Giá lên
NYSE:PLTR   Palantir Technologies Inc
#PLTR - Tăng ít nhất 80% thời gian tới | PALANTIR TECHNOLOGIES INC
#ChungKhoanMy
-------------------
- Sơ bộ về tình hình tài chính của công ty rất ổn.
- Biểu đồ cũng cho thấy một xu hướng tăng, và giá hiện tại đang điều chỉnh về vùng mua trước đó, có một số nhà đầu tư đang ủng hộ.
- Vùng giá Fibo 61.8 cũng đang ủng hộ cho một xu hướng tăng.
- Nhiều quỹ đầu tư nổi tiếng đã nắm giữ mã CP này.

📌Khuyến nghị:
- Có thể mua ở vùng giá này.
- Cắt lỗ dưới 18$.
- Kỳ vọng tăng 80% ở giá 44$. Có thể sẽ tăng xa hơn nữa x2 - x3.