DuesMarket

Bạn có phải nhà đầu tư kiên nhẫn?

Giá xuống
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
203 lượt xem
1
Giá đã test Fibo 0.236 và đang hình thành mô hình cờ giảm giá.
Mục tiêu: Fibo mở rộng 0.618

Warren Buffet từng nói "Nếu có sự kiên nhẫn, bạn sẽ giữ được chiếc đầu lạnh trong khi người khác đang phát điên"

Bình luận