ThangLeViet

PLX - TRUY TÌM CỔ PHIẾU TIỀM NĂNG NGÀNH DẦU KHÍ P1

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam được thành lập vào ngày 12/01/1996 với tên gọi ban đầu là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ, đã tiến hành cổ phần hóa, tái cấu trúc và bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO) thành công tại HNX trong năm 2011. Đến năm 2017, doanh nghiệp chính thức được niêm yết trên sàn HOSE với mã PLX. Lĩnh vực kinh doanh chính của Petrolimex là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Petrolimex có 43 đơn vị thành viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố.

KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH GIÁ
  • Điểm mua: 41.500 VND - 42.000 VND
  • Điểm chốt lời: 46.000 VND - 48.000 VND
  • Điểm cắt lỗ: dưới 40.400 VND
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.