TranAnhTuanfx

Biểu đồ tuần mã PLX (CKVN)

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Đây là thời điểm vàng để gom hàng CKVN. Biểu đồ tuần của mã PLX đang hình thành mô hình giá vai đầu vai. Chúng ta có thể mua và giữ đến hết quý 1 năm 2019.