GKFXPrimeVN

Philip Morris International Inc, Mua!

Giá lên
NYSE:PM   Philip Morris International Inc
Có vẻ như nhà sản xuất thuốc lá hàng đầu TG của Mỹ không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại. CP này vẫn chăm chăm đi lên và đang rơi vào giai đoạn điều chỉnh. Kết thúc đợt điều chỉnh này, dự báo PM sẽ tăng vọt. Ở khung D1, chúng ta rất vững chắc về một xu hướng tăng, H4 và H1 thì gần như kết thúc đợt điều chỉnh => có thể xem xét mua ngay khi giá thập
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.