GKFXPrimeVN

Philip Morris International Inc, Mua!

Giá lên
NYSE:PM   Philip Morris International Inc
Có vẻ như nhà sản xuất thuốc lá hàng đầu TG của Mỹ không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại. CP này vẫn chăm chăm đi lên và đang rơi vào giai đoạn điều chỉnh. Kết thúc đợt điều chỉnh này, dự báo PM sẽ tăng vọt. Ở khung D1, chúng ta rất vững chắc về một xu hướng tăng, H4 và H1 thì gần như kết thúc đợt điều chỉnh => có thể xem xét mua ngay khi giá thập